Regulament de gestionare a datelor

Scopul regulamentului

Scopul acestui regulament este de a stabili politica de protecție și gestionare a datelor Oficiului Romano Catolic Archidiocezan pentru Tineret Alba Iulia (în continuare FIF – din maghiară), cu sediul în Miercurea Ciuc, str. Petőfi Sándor, nr. 55, ținând cont de principiile de protecție și de gestionare a datelor definite de lege.

 

Scopul gestionării datelor cu caracter personal

Organizarea programelor, facilitatea  gestionării fluxul de informații, permiterea administrării electronice, pregătirea statisticilor.

 

Baza legală pentru gestionarea datelor

Consimțământul persoanei vizate în conformitate cu articolul 6 alineatul (I) litera (a) din Regulamentul UE 679/2016.

 

Durata stocării datelor

Datele cu caracter personal furnizate vor fi stocate timp de 5 ani din momentul înregistrării datelor.

 

Drepturile persoanei vizate

Persoana fizică ia la cunoștință că acordul său poate fi revocat în orice moment, că are dreptul să solicite rectificarea datelor, ștergerea datelor sale, restricționarea prelucrării datelor și portabilitatea datelor sale, precum și dreptul de a se opune în cazul prelucrării automate a datelor. Dacă aveți întrebări, vă putem ajuta la adresa office@fif.ma. Reclamațiile pot fi depuse la autoritatea de supraveghere competentă: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - B-dul G. Gheorghe Magheru 28-30; Sector 1, cod poștal: 010336; București, România.

 

Implementarea principiilor de gestionare a datelor

Următoarele puncte rezumă modul în care respectăm principiile prevăzute la articolul 5 alineatul (1) din GDPR:

1)  Legalitate, echitate și transparență

La înregistrare / înscriere pe site-urile noastre web (fif.ma, csit.fif.ma, nezopont.fif.ma, fiok.fif.ma), persoanele vizate trebuie să fie informate cu privire la gestionarea datelor lor și posibilitățile de exercitare a drepturilor lor. Nu prelucrăm datele fără o bază legală. Nu transferăm și nu vindem informații personale către terți sub nicio formă. O excepție de la aceasta este obligația de a furniza informații autorităților legale.

2) Limitări legate de scop

Datele vor fi utilizate numai în scopul pentru care persoana fizică își dă consimțământul - datele vor fi procesate în cadrul reglementărilor federale aplicabile. Utilizarea datelor în alte scopuri este interzisă.

3) Reducerea la minimum a datelor

Stocăm doar datele necesare pentru atingerea obiectivului - ne străduim să minimalizăm datele stocate.

4) Exactitate

Menținem datele la zi.

5) Limitări legate de stocare

Dincolo de perioada de stocare a datelor specificată mai sus, datele unei persoane fizice nu sunt stocate într-o manieră identificabilă. Unele date care nu sunt personale pot fi stocate, dar numai în scopuri statistice.

6) Integritate și confidențialitate

Datele din cadrul FIF nu pot fi accesate de persoane neautorizate.

7) Responsabilitate

Luând în considerare probabilitatea și gravitatea variabilă a riscului pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, vom lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a ne asigura și demonstra că datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu prezentul cod. Aceste măsuri vor fi revizuite în mod regulat și, dacă este necesar, actualizate.

 

Responsabil de confidențialitate

Responsabil desemnat cu protecția datelor este șeful Reprezentanței FIF în orice moment, care poate delega această sarcină (prin autorizație scrisă) oricăruia dintre angajații săi și / sau voluntarii în conformitate cu cerințele legale.


Alte dispoziții

FIF va face tot posibilul pentru asigurea acestui serviciu.  Prin urmare, prevede că cei care accesează baza de date trebuie să accepte și principiile de gestionare a datelor de mai sus. În cazul în care devine conștient că datele prelucrate au fost sau pot fi în mâinile unui terț neautorizat, acesta va lua imediat măsuri pentru a pune capăt situației care încalcă și a institui proceduri civile și, dacă este necesar, va apela la proceduri penale în conformitate cu legile aplicabile împotriva utilizatorului neautorizat.

Legislația aplicabilă în vigoare guvernează în problemele care nu sunt specificate aici.

FIF nu va fi responsabil pentru nicio problemă care rezultă din date incorecte sau introduse incorect.

Pagina noastră folosește cookie-uri.


Acest site folosește module cookie pentru optimizarea experienței utilizatorilor, cât și pentru o navigare mai sigură.

Politica noastră de utilizarea cookie-uri poate fi citită aici. Vă rugăm să citiți și politica noastră de confidențialitate a datelor.
 

Selecție cookie