Hargita Megye Tanácsa

Hargita Megye Tanácsának testülete 30 tagból és a megyei tanács elnökébol áll, akit a választópolgárok 2008-tól közvetlenül választanak meg. A megyei tanács saját tagjai sorából titkos szavazással két alelnököt választ.

A testület üléseit a megyei tanács elnöke hívja össze és vezeti. A testület havonta ülésezik, ezek az ülések nyilvánosak. A tanácskozáson a napirenden szereplo témák megvitatására kerül sor.
A megyei tanács feladat- és hatáskörében eljárva határozatot hoz, a jelen lévo tagok többségének szavazatával. A törvény által meghatározott esetekben a testület döntéseinek elfogadásához minosített többség szükséges.
Hargita Megye Tanácsának testülete a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és a 215/2008-as számú megyei tanácsi határozattal elfogadott Szervezeti és Muködési Szabályzat alapján látja el feladat- és hatásköreit.