Szabályzat

A CSIT és egyéb rendezvényeinkre vonatkozó szabályzat

Részvétel:

 • A rendezvény területére csak regisztrált személyek léphetnek, a regisztrációs kapun keresztül.
 • A krónikus egészségügyi problémákat kötelező jelezni a regisztrációnál.
 • A Találkozó időtartama alatt a rendezvény területe a FIF magánterületének számít, ennek értemében a helyszínre érkezőknek be kell tartaniuk a tábori szabályzatot és a programot.
 • A Találkozó helyszínét elhagyni csak a házigazdák engedélyével szabad.  

 

Tábori jelenlét:

 • A programon való aktív részvétel kötelező. A résztvevőket kérjük, hogy a gyülekezési jel (a Találkozó himnusza) felcsendülésekor azonnal gyűljenek össze a színpad előtt.
 • A Találkozó feszültségmentes hangulatához szükséges a civilizált viselkedés és hangnem. A résztvevők közötti nézeteltéréseket a csoportvezetők, valamint nappal a házigazdák (fehér póló) éjszaka a rendfenntartók (zöld mellény) orvosolják.
 • Minden résztvevő köteles a házigazdák és a rendfenntartók utasításait maradéktalanul megtartani.
 • A résztvevők kötelesek vigyázni a felszerelésre és berendezésre. Rongálás, anyagi kár okozása esetén annak okozója köteles a kárt megtéríteni.
 • Rossz idő vagy vihar esetén a szervezők utasításait követjük.
 • A programokon való aktív részvételhez elengedhetetlen az éjszakai pihenés. 23.00-07.00 óra között csendidő van. Tilos az éjszakai hangoskodás, rendzavarás. A telefonokat és minden elektromos készüléket csendidőben elnémítjuk, vagy kikapcsoljuk, de semmiképp nem kezdeményezünk telefonhívást, nem használjuk a laptopunkat, mert társaink pihenését nincs jogunk megzavarni.
 • Az éjszakát minden táborozó kötelezően a saját szobájában vagy sátrában tölti. Elcsendesedés után a szoba vagy a sátor elhagyása csak jól megindokolt esetekben lehetséges.

 

Tisztaság, higiénia, egészség:

 • A házban lakóknak a szobákban étkezni szigorúan tilos. Ez csak a kijelölt helyen megengedett (ebédlő, nagysátor)
 • A részvevőket kérjük az ivóvíz és mosdóvíz takarékos használatára.
 • A wc-t és zuhanyzót mindig tisztán hagyjuk magunk után.
 • A Találkozó színhelyének tisztántartása mindenkinek szívügye kell legyen. A szemetet az előre megjelölt helyeken tároljuk, valamint a sátrunkat és környékét igyekezzünk tisztán tartani. A rendezvény helyszínén kizárólag a WC-k használata engedélyezett, a természet nem ezt a célt szolgálja. 
 • Betegség, rosszullét, csípések, leégések, stb. esetén azonnal jelentkezzünk a tábori orvosnál (asszisztensnél), vagy a szervezőknél/csoportvezetőknél. 

Tudatmódosító szerek:

 • A Találkozó teljes ideje alatt tilos az alkohol fogyasztása. Az ilyen szerek elkobzásra kerülnek.
 • Kiskorúaknak szigorúan tilos a dohányzás. Ellenkező esetben kizárjuk a Találkozó ról! Dohányozni a felnőtteknek is csak az erre kijelölt helyen lehetséges.
 • A Találkozó teljes ideje alatt tilos a drogok, tudatmódosító szerek fogyasztása. Ezek használatát a rendőrségen jelentjük és a felhasználóknak vállalniuk kell a teljes felelősséget!
 • A szabályok be nem tartása figyelmeztetést von maga után, ismétlődés esettén a táborból való kizárást, és annak elhagyását eredményezi. Ez esetben a részvételi díjat nem térítjük meg.